Data DIGITAL

Iskoristite prednosti digitalnih izdanja naših udžbenika i uplovite u svet novih mogućnosti! Digitalna izdanja urađena su u formi "knjiga na ekranu" i obogaćena video-pričama, fotografijama, interaktivnim zadacima i korisnim alatima za navigaciju. Idealna su pomoć učenicima za lakše savladavanje gradiva, a nastavnicima korisno dodatno nastavno sredstvo kojim će obogatiti i osvežiti nastavu. UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju digitalnih udžbenika dostupno je uz svaki udžbenik.

Informatika i računarstvo 5, digitalni udžbenik

više informacija

Informatika i računarstvo 6, digitalni udžbenik

više informacija

Informatika i računarstvo 7, digitalni udžbenik

više informacija

Istorija 5, digitalni udžbenik

više informacija

Istorija 6, digitalni udžbenik

više informacija

Istorija 7, digitalni udžbenik

više informacija

Biologija 6, digitalni udžbenik

više informacija

Biologija 7, digitalni udžbenik

više informacija

Geografija 6, digitalni udžbenik

više informacija

Geografija 7, digitalni udžbenik

više informacija