Opcija za aktivaciju koda je u fazi pripreme i trenutno nije u funkciji.

O naslovu

Digitalni udžbenik predstavlja logičnu i funkcionalnu dopunu štampanog izdanja udžbenika koja upotpunjava nastavu i učenje.

Uz pomoć digitalnog udžbenika sadržaji se prenose na ekran, čime se podstiču interakcija i angažovanje učenika.

 

Digitalni udžbenik…

… Omogućava direktan pristup udžbeniku u formi „knjiga na ekranu”

… Sadrži video-materijale, dodatne zanimljivosti i fotografije, kao i testove za proveru znanja

 

Sadržaji se mogu prikazivati na beloj tabli ili pomoću projektora. Sadržajima upravljate lako, uz pomoć korisnih alata za navigaciju.

Ostale komponente serije Geografija

Udžbenik za 7. razred - Odobren!

Geografija 7, udžbenik

više informacija

Udžbenik za 8. razred - Odobren!

Geografija 8, udžbenik

više informacija

Udžbenik za 6. razred

Geografija 6, udžbenik

više informacija