Opcija za aktivaciju koda je u fazi pripreme i trenutno nije u funkciji.
product image

Kancelarijsko poslovanje i korespondencija, udžbenik

Vesna Ratkov i Anita Mladenović

Udžbenik za 1. razred ekonomske škole

ISBN: 9788674784020

Dostupno

Rešenje Ministarstva prosvete

890 rsd

O naslovu

Udžbenik Kancelarijsko poslovanje i korespondencija namenjen je učenicima prvog razreda ekonomske škole, koji se obrazuju za profile ekonomski tehničar, finansijski tehničar, carinski tehničar i finansijski administrator. Sadržaj udžbenika postavljen je nešto šire, kako bi odgovarao svim navedenim profilima.

Udžbenik je napisan u skladu sa savremenim trendovima, sadrži primere iz poslovne prakse  svetski poznatih kompanija, a tekstovi za najveću programsku celinu – Tehnika kucanja i oblikovanja teksta izrađeni su u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, čime se uporedo sa savladavanjem praktičnih veština podstiče i sticanje znanja iz opšte kulture.  Sadržaji u vezi sa poslovnom korespondencijom ilustrovani su realnim primerima iz prakse. Udžbenik sadrži i elektronski dodatak na kome se nalaze testovi za proveru znanja, zadaci za vežbanje tehnike slepog kucanja i audio-zapisi za diktat, kao i primeri poslovnih situacija za koje učenici kreiraju poslovna pisma. Sastavni deo udžbenika je i poster sa prikazom rasporeda prstiju na tastaturi i sažetkom pravila tehnike slepog kucanja.