Opcija za aktivaciju koda je u fazi pripreme i trenutno nije u funkciji.
product image

Smart Junior 4, Audio CD

Audio CD

ISBN: 9789604438341

870 rsd

O naslovu

 

Udžbenički komplet SMART JUNIOR je metodološki primeren nastavi engleskog jezika u mlađim razredima osnovne škole. Karakterišu ga izbalansirani moduli, lekcije sa lako pamtljivim pesmama, pričama i primerenim tekstovima iz svakodnevnog života, veliki broj dodatnih aktivnosti i sekcije za utvrđivanje gradiva.

Prikaz lekcija u vidu stripa na vizuelno atraktivan i uzrastu primeren način, kao i radni deo udžbenika u punom koloru, dodatno motivišu učenike i olakšavaju usvajanje gradiva.

Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Pregledan, sistematičan, prilagođen uzrastu i učenicima različitih stilova učenja
 • Postupno uvođenje gradiva i mnogo ponavljanja
 • Dobro izbalansiran odnos gramatike i vokabulara
 • Vedre ilustracije i fotografije, bajke, stripovi i mnoštvo raznovrsnih aktivnosti koje zahtevaju pokret i manuelne radnje
 • Društvene ige
 • Dramske aktivnosti
 • Fonetske vežbe
 • Smart World sekcija za upoznavanje sa običajima i stilom života zemalja engleskog govornog područja            
 • Smart Time sekcija za učenje engleskog jezika kroz sadržaje drugih predmeta
 • Radna sveska u boji dosledno prati sadržaje udžbenika
 • Slikovni rečnik
 • Stickers & Cut-outs

 

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA 

 

 • Udžbenik
 • Radna sveska
 • Priručnik za nastavnika sa stranama iz udžbenika
 • Teacher's Resource CD-ROM
 • Audio CD
 • Materijal za interaktivnu nastavu
 • Flashcards
 • Gramatika i vokabular
 • Alphabet Book 

 

Ostale komponente serije Smart Junior dodatni materijali

Priručnik za nastavnika

Smart Junior 1, Priručnik za nastavnika

više informacija

Audio CD

Smart Junior 1, Audio CD

više informacija

Flashcards

Smart Junior 1, Flashcards

više informacija

Priručnik za nastavnika

Smart Junior 2, Priručnik za nastavnika

više informacija

Flashcards

Smart Junior 2, Flashcards

više informacija

Flashcards

Smart Junior 3, Flashcards

više informacija

Priručnik za nastavnika

Smart Junior 4, Priručnik za nastavnika

više informacija

Flashcards

Smart Junior 4, Flashcards

više informacija

Priručnik za nastavnika

Smart Junior 3, Priručnik za nastavnika

više informacija

Materijal za interaktivnu nastavu - Digitalna verzija udžbenika

Smart Junior 3, IWB Pack

više informacija

Audio CD

Smart Junior 2, Audio CD

više informacija

Teacher's Resource CD-ROM (od 1. do 4. razreda)

Smart Junior, Τeacher's Resource CD-ROM (1-4)

više informacija

Materijal za interaktivnu nastavu - Digitalna verzija udžbenika

Smart Junior 4, IWB Pack

više informacija