Opcija za aktivaciju koda je u fazi pripreme i trenutno nije u funkciji.
product image

Alex et Zoé 2, Guide pédagogique

Colette Samson

Priručnik za nastavnika

ISBN: 9782090383355

2,740 rsd

O naslovu

 

Udžbenički komplet Alex et Zoé et compagnie 1,2,3 metodološki je primeren nivou kognitivnog, motoričkog, afektivnog i socijalnog razvoja učenika nižih razreda osnovne škole. Za predloženi pristup karakteristična je primena igre i raznovrsnih vidova izražavanja kroz crtanje, glumu, mimiku i pokret.

Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama. U nastavi je najsvrsishodnije kontinuirano korišćenje udžbenika i audio-materijala uz postepeno uvođenje radne sveske.

S obzirom na obim i raspored građe, ovaj udžbenički komplet može se koristiti za nastavu francuskog jezika u prvom razredu (pretežno udžbenik) i drugom razredu osnovne škole (kontinuirano korišćenje i radne sveske), a zatim je nivoe 2 i 3 moguće rasporediti, prema planu i nivou postignuća učenika, u trećem i četvrtom razredu.

 

Ostale komponente serije Francuski jezik, dodatni materijali

Priručnik za nastavnika

Nouveau Pixel 1, Guide pédagogique

više informacija

Priručnik za nastavnika

Alex et Zoé 3, Guide pedagogique

više informacija

Priručnik za nastavnika

Alex et Zoé 1, Guide pédagogique

više informacija

Gramatika francuskog jezika sa rešenjima

više informacija

Grammaire progressive du français Niveau intermédiaire (1CD audio)

više informacija

Gramatika francuskog jezika

Grammaire progressive du français - Niveau perfectionnement

više informacija

Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue

više informacija

Le jeu en classe de langue - Techniques et pratiques de classe - Livre

više informacija

Precis de conjugaison

više informacija

La classe de langue - Techniques et pratiques de classe - Livre

više informacija

Collection F : Pratiques d'écriture - Apprendre à rédiger en langue étrangère

više informacija

Les 500 Exercices de Phonétique B1/B2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

više informacija

Les 500 Exercices de phonétique A1/A2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

više informacija

Les 500 Exercices de Grammaire A2 - Livre + corrigés intégrés

više informacija

Les 500 Exercices de Grammaire B1 - Livre + corrigés intégrés

više informacija

Les 500 Exercices de Grammaire A1 - Livre + corrigés intégrés

više informacija

Udžbenik sa CD-om

Grammaire point ado

više informacija