Biologija

Udžbenik koji motiviše, aktivira i angažuje svakog učenika!

 • Mnoštvo primera, ilustracija i vežbi
 • Orijentisan na funkcionalno znanje
 • Podstiče učenike da razmišljaju i samostalno zaključuju

 

Preuzmite katalog
Biologija 5, udžbenik

Biologija

Biologija 5, udžbenik

dr Nemanja Rajčević

Udžbenik za 5. razred

9788674785331

1,090 rsd

Dostupan

Biologija 6, udžbenik

Biologija

Biologija 6, udžbenik

Vesna Miljuš, dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

Udžbenik za 6. razred

9788674785348

1,090 rsd

Dostupan

Biologija 7, udžbenik

Biologija

Biologija 7, udžbenik

Dr Nemanja Rajčević i Gordana Kovačević

Udžbenik za 7. razred - Odobren!

9788674786093

1,090 rsd

Dostupan

Biologija 8, udžbenik

Biologija

Biologija 8, udžbenik

Gordana Kovačević i dr Nemanja Rajčević

Udžbenik za 8. razred - Odobren!

9788674786307

1,090 rsd

Dostupan

 

Serija udžbenika Biologija za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike. Pored dobro izbalansiranih sadržaja, na strukturiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje – da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja – da sami procene koliko su naučili.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Pisan jednostavnim stilom, prilagođen uzrastu.
 • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
 • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
 • Sadržaji se izlažu postupno sa mnoštvom primera, ilustracija i vežbi.
 • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike na razmišljanje.
 • Individualni projektni zadaci (Biokutak) podstiču učenike da eksperimentišu i donose zaključke o pojavama koje izučavaju.
 • Preko 500 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
 • Dodatne didaktičke komponente: Da pojasnimo,  Za radoznale i Biokutak (vežbe)
 • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
 • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

 

 

 

Gotove globalne planove i dnevne pripreme, kao i druge nastavne materijale preuzmite na portalu Data DIDAKTA.

Biologija 7, digitalni udžbenik

Biologija

Biologija 7, digitalni udžbenik

dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786376

890 rsd

Dostupan

Biologija 6, digitalni udžbenik

Biologija

Biologija 6, digitalni udžbenik

dr Nemanja Rajčević, Gordana Kovačević

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786635

450 rsd

Dostupan

 • Nivo:
 • Biologija 5, udžbenik

  Biologija 5, udžbenik

 • Biologija 6, udžbenik

  Biologija 6, udžbenik

 • Biologija 7, udžbenik

  Biologija 7, udžbenik

 • Biologija 8, udžbenik

  Biologija 8, udžbenik