Dialog

Давайте поговорим!

 • Pregledan prikaz gramatičkih struktura, deklinacija i konjugacija
 • Jasno definisani ishodi učenja na početku svakog modula i portfolio za praćenje napretka
 • Savremene ilustracije i fotografije

 

Preuzmite katalog
Dialog 1, udžbenik

Dialog

Dialog 1, udžbenik

Ursula Ber

Udžbenik za 5. razred

9788674785232

950 rsd

Dostupan

Dialog 1, radna sveska

Dialog

Dialog 1, radna sveska

Ursula Ber

Radna sveska za 5. razred

9788674785249

690 rsd

Dostupan

Dialog 2, udžbenik

Dialog

Dialog 2, udžbenik

Ursula Behr

Udžbenik za 6. razred

9788674785911

950 rsd

Dostupan

Dialog 2, radna sveska

Dialog

Dialog 2, radna sveska

Usrula Behr

Radna sveska za 6. razred

9788674785928

690 rsd

Dostupan

Dialog 3, udžbenik

Dialog

Dialog 3, udžbenik

Ursula Behr i sar.

9788674786871

1,100 rsd

Dostupan

Dialog 3, radna sveska

Dialog

Dialog 3, radna sveska

Ursula Behr i sar.

9788674786888

700 rsd

Dostupan

Dialog 3, udžbenik

Dialog

Dialog 3, udžbenik

Ursula Behr i sar.

9788674786871

1,100 rsd

Dostupan

Dialog 3, radna sveska

Dialog

Dialog 3, radna sveska

Ursula Behr i sar.

9788674786888

700 rsd

Dostupan

 

Dialog je udžbenik namenjen učenicima koji ruski jezik uče od 5. razreda osnovne škole, kao drugi strani jezik. Odlikuju ga jasno strukturirani moduli u kojima se različitim vrstama aktivnosti i vežbanja dosledno razvijaju sve jezičke veštine, sa naglaskom na razvoj komunikacije.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Pregledna struktura
 • Instrukcije prevedene na srpski jezik
 • Pregledan prikaz gramatičkih struktura, deklinacija i konjugacija
 • Jasno definisani ishodi učenja na početku svakog modula i portfolio za praćenje napretka
 • Ravnomerna zastupljenost jezičkih veština, sa naglaskom na komunikaciji
 • Rusko-srpski azbučni rečnik
 • Saveti za učenje u svakoj lekciji pomažu učenicima da lakše usvoje novu gramatiku i leksiku
 • Savremene ilustracije i fotografije
 • Liste reči za svaki modul
 • Raznovrsnim govornim vežbama učenici se uvode u svet svakodnevne komunikacije na ruskom jeziku

 

Gotove globalne planove i dnevne pripreme preuzmite na portalu Data DIDAKTA.

 • Nivo:
 • Dialog 3, udžbenik

  Dialog 3, udžbenik

 • Dialog 1, udžbenik

  Dialog 1, udžbenik

 • Dialog 2, udžbenik

  Dialog 2, udžbenik