Ekonomska geografija

 • Aktuelne informacije, zanimljivosti, problemski zadaci i brojni primeri
 • Usvajanje znanja je usklađeno sa  usvajanjem znanja iz ekonomskih predmeta
 • Sadrži brojne šeme i dijagrame, konkretne primere i  uputstva za tumačenje karata
Preuzmite katalog
Ekonomska geografija, udžbenik

Ekonomska geografija

Ekonomska geografija, udžbenik

Emilija Manić

Udžbenik za 2. razred ekonomske škole

9788674783474

920 rsd

Dostupan

Udžbenik Ekonomska geografija namenjen je učenicima ekonomskih škola koji se obrazuju za profile ekonomski, finansijski i carinski tehničar. Udžbenik prati najnovije tendencije i teorije ekonomske geografije i ekonomije, a koncipiran tako da osposobi učenike da uzročno-posledično sagledavaju pojave i procese u svom okruženju.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Savremeni sadržaji i raznovrsni zadaci koncipirani su tako da osposobe učenike da pojave i procese u svom okruženju sagledavaju uzročno-posledično i stečena znanja primene u rešavanju praktičnih problema.
 • Aktuelne informacije, zanimljivosti, problemski zadaci i brojni primeri, kojima se obezbeđuje povezanost sadržaja sa praksom osmišljeni su tako da podstaknu interesovanje učenika. Napisan jasnim, lakim i razumljivim stilom.
 • Jasno definisani ishodi učenja na početku svake nastavne teme usmeravaju učenike, omogućavaju im da prate sopstveni napredak i steknu osećaj postignuća;
 • Istaknuta uputstva za učenje u okviru svake lekcije, dodatna objašnjenja za učenike koji žele da saznaju više, kratak sažetak gradiva na kraju svakog poglavlja i leksikon manje poznatih pojmova na kraju udžbenika osmišljeni su sa namerom da obezbede bolje razumevanje i lakše usvajanje gradiva.
 • Postepeno usvajanje sadržaja, od poznatog ka nepoznatom, usklađeno sa  usvajanjem znanja iz ekonomskih predmeta.
 • Inovativan koncept organizacije nastavnih tema raspoređenih u 8 poglavlja sa obiljem fotografija i funkcionalnih ilustracija.
 • Vežbe i zadaci na kraju svakog poglavlja pružaju mogućnost učenicima da provere svoje znanje.
 • Brojne šeme i dijagrami, konkretni primeri i  uputstva za tumačenje karata podstiču izgradnju funkcionalnih znanja.

 

 

 

Gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Ekonomska geografija preuzmite na portalu Data Didakta.

 • Nivo: