English in Mind

 • Zanimljivi sadržaji sa fokusom na gramatici i vokabularu.
 • Privlačne teme koje angažuju učenike i motivišu ih da uče.
 • Projekti i zadaci pisanja daju priliku za na primenu jezika u realnom kontekstu.
Preuzmite katalog
English in Mind 1, udžbenik

English in Mind

English in Mind 1, udžbenik

Puchta/Stranks

Udžbenik sa DVD ROM-om  za 1. razred srednje škole

9780521179072

1,500 rsd

Dostupan

English in Mind 1, radna sveska

English in Mind

English in Mind 1, radna sveska

Puchta/Stranks

Radna sveska za 1. razred srednje škole

9780521168601

750 rsd

Dostupan

English in Mind 2, udžbenik

English in Mind

English in Mind 2, udžbenik

Puchta/Stranks

Udžbenik sa DVD ROM-om za 2. razred srednje škole

9780521156097

1,500 rsd

Dostupan

English in Mind 2, radna sveska

English in Mind

English in Mind 2, radna sveska

Puchta/Stranks

Radna sveska za 2. razred srednje škole

9780521123006

750 rsd

Dostupan

English in Mind 3, udžbenik

English in Mind

English in Mind 3, udžbenik

Puchta et al

Udžbenik sa DVD ROM-om  za 3. razred srednje škole

9780521159487

1,350 rsd

Dostupan

English in Mind 4, udžbenik

English in Mind

English in Mind 4, udžbenik

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Udžbenik sa DVD ROM-om  za 3. i 4. razred srednje škole

9780521184465

1,747 rsd

Dostupan

English in Mind 3, radna sveska

English in Mind

English in Mind 3, radna sveska

Radna sveska za 3. razred srednje škole

9780521185608

750 rsd

Dostupan

English in Mind 4, radna sveska

English in Mind

English in Mind 4, radna sveska

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole

9780521184472

1,101 rsd

Dostupan

English in Mind 4, udžbenik

English in Mind

English in Mind 4, udžbenik

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Udžbenik sa DVD ROM-om  za 3. i 4. razred srednje škole

9780521184465

1,747 rsd

Dostupan

English in Mind 5, udžbenik

English in Mind

English in Mind 5, udžbenik

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Udžbenik sa DVD ROM-om za  4. razred gimnazije

9780521184564

1,747 rsd

Dostupan

English in Mind 4, radna sveska

English in Mind

English in Mind 4, radna sveska

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole

9780521184472

1,101 rsd

Dostupan

English in Mind 5, radna sveska

English in Mind

English in Mind 5, radna sveska

Puchta/Stranks/Lewis-Jone

Radna sveska za  4. razred gimnazije

9780521184571

1,101 rsd

Dostupan

 

English in Mind, Second Edition je serija udžbenika koja već godinama inspiriše nastavnike i učenike širom sveta. Dizajniran je specijalno za tinejdžere i savršeno odgovara njihovom uzrastu,  interesovanjima i sposobnostima.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Zanimljivi sadržaji i fokus na gramatici i vokabularu.
 • Svaki nivo pruža 80-90 časova i idealan je za odeljenja sa učenicima različitog predznanja.
 • Maštovite i privlačne teme angažuju učenike i motivišu ih da uče.
 • Projekti i zadaci pisanja upućuje učenike na primenu jezika i omogućavaju im da razviju samostalnost u učenju.
 • „Culture in mind“ sekcija daje učenicima uvid u različite aspekte kulture zemalja engleskog govornog područja.
 • Priručnik za nastavnika sa savetima i idejama za svaku lekciju i dodatnim materijalima za gramatiku i komunikativne aktivnosti (za fotokopiranje) pruža nastavniku podršku i fleksibilnost u pripremi i realizaciji časa.
 • Foto priče sa likovima tinejdžera pružaju učenicima osećaj  savremenog govornog engleskog jezika. Isti karakteri se pojavljuju i u povezanim video-materijalima.
 • „Get it right!“ sekcija obrađuje tipične probleme sa kojima se učenici susreću na svakom nivou, oslanjajući se na jedinstveni Cambridge Learner Corpus.
 • Deo „Welcome“ na osam strana na svakom nivou omogućava učenicima da se podsete znanja stečenog u predhodonom razredu i olakšava im ulazak u višeg nivo učenja.

 

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA 

 

 • Udžbenik + DVD-ROM
 • Radna sveska
 • Priručnik za nastavnika
 • Audio CD
 • Testmaker CD-ROM

 

Preuzmite gotove planove i pripreme kao i sav propratni materijal ovde.

 • Nivo: