Finansijsko poslovanje

  • Moderan udžbenik, sa preglednom i jasnom strukturom
  • Svaka lekcija sadrži dodatne sadržaje za radoznale đake
  • Obiluje primerima iz prakse i zadacima za razmišljanje
Preuzmite katalog
Finansijsko poslovanje 3, udžbenik

Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje 3, udžbenik

Dušan Marković, Sandra Stojadinović Jovanović

Udžbenik za 3. razred ekonomske škole

9788674783726

890 rsd

Dostupan

Udžbenik Finansijsko poslovanje na moderan način učenike upoznaje sa osnovnim pojmovima i tendencijama u oblasti finansija i međunarodne ekonomije. Udžbenik odgovara planu i programu nastave za predmet Finansijsko poslovanje u srednjim ekonomskim školama, za obrazovni profil finansijski administrator u 3. razredu.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

 

  • Moderan udžbenik, sa preglednom i jasnom strukturom
  • Svaka lekcija sadrži dodatne sadržaje za radoznale đake
  • Obiluje primerima iz prakse i zadacima za razmišljanje
  • Sadrži veliki broj slika, grafikona i tabela, koje olakšavaju usvajanje gradiva
  • Kombinuju se makroekonomski i mikroekonomski pristup ekonomskim pojavama
  • U potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom

 

Gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Finansijsko poslovanje 3 preuzmite na portalu Data Didakta.

  • Nivo: