Geografija

Udžbenik uz koji se geografija zavoli!

 • Sažet, jasan, primeren uzrastu, pregledan
 • Svaka lekcija sadrži zadatke za sistematizaciju i rezimiranje naučenog
 • Individualni projekti u segmentu Geokutak
Preuzmite katalog
Geografija 6, udžbenik

Geografija

Geografija 6, udžbenik

Slađana Luković, Aleksa Popadić

Udžbenik za 6. razred

9788674785362

990 rsd

Dostupan

Geografija 7, udžbenik

Geografija

Geografija 7, udžbenik

Dr Jelena Milanković Jovanov i Dejana Đurđević

Udžbenik za 7. razred - Odobren!

9788674786147

990 rsd

Dostupan

Geografija 8, udžbenik

Geografija

Geografija 8, udžbenik

Dr Jelena Milanković Jovanov i Dejana Đurđević

Udžbenik za 8. razred - Odobren!

9788674786291

990 rsd

Dostupan

 

Serija udžbenika Geografija za osnovnu školu predstavlja ozbiljan iskorak u odnosu na postojeće udžbenike. Pored dobro izbalansiranih sadržaja, na strukturiran način upućuje učenike da samostalno uče, sistematizuju znanja i zaključuju, kroz logično povezane didaktičke elemente: od motivacionog uvoda u poglavlje – da zagolica radoznalost, do testa i samoevaluacije na kraju poglavlja – da sami procene koliko su naučili.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Sažet i jasan, napisan jezikom koji je primeren uzrastu.
 • Minimalan broj nepoznatih reči. Objašnjene su na mestu gde se prvi put pojavljuju.
 • Pregledna struktura olakšava korišćenje udžbenika.
 • Slike i ilustracije su praćene nalogom koji podstiče učenike da razmisle o pojavama koje izučavaju.
 • U segmentu „Za radoznale“ opisane su brojne interesantne pojave sa ciljem da pobude radoznalost učenika i podstaknu njihovo interesovanje za geografiju.
 • Preko 300 fotografija, crteža i šema verno ilustruju sadržaje i olakšavaju učenje.
 • Sadržaji koje učenici teže usvajaju su pojednostavljeni i dodatno pojašnjeni u odeljku „Da pojasnimo“.
 • Svaka lekcija završava pažljivo biranim zadacima za sistematizaciju i rezimiranje kojima učenik samostalno rezimira sadržaje lekcije.
 • Individualni projektni zadaci u okviru segmenta „Geokutak“ podstiču učenike da samostalno ispitaju pojave o kojima uče na času.
 • U sekciji „Ekozadatak“ učenici se podstiču da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine.
 • Dvostrani test na kraju svakog poglavlja sa raznolikim tipovima zadataka gradiranim po težini.

 

Gotove globalne planove i dnevne pripreme, kao i druge nastavne materijale preuzmite na portalu Data DIDAKTA.

Geografija 7, digitalni udžbenik

Geografija

Geografija 7, digitalni udžbenik

Neda Vulićević, Ivan Cvetković

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786406

890 rsd

Dostupan

Geografija 6, digitalni udžbenik

Geografija

Geografija 6, digitalni udžbenik

Biljana Jovanović

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786642

450 rsd

Dostupan

 • Nivo:
 • Geografija 6, udžbenik

  Geografija 6, udžbenik

 • Geografija 7, udžbenik

  Geografija 7, udžbenik

 • Geografija 8, udžbenik

  Geografija 8, udžbenik