Informatika i računarstvo

 

Udžbenik na klik!

 • Savremeno dizajniran, pregledan
 • Prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja
 • Koncept algoritama objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života, prilagođene uzrastu i iskustvu učenika

 

Preuzmite katalog
Informatika i računarstvo 5, udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 5, udžbenik

Udžbenik za 5. razred

9788674785300

990 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo 6, udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 6, udžbenik

John Andrew Bios

Udžbenik za 6. razred

9788674785072

990 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo 7, udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 7, udžbenik

Udžbenik za 7. razred - Odobren!

9788674786048

990 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo 8, udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 8, udžbenik

Udžbenik za 8. razred - Odobren!

9788674786178

990 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo je nova serija udžbenika nastalih u saradnji izdavačke kuće Data Status i međunardog lidera u oblasti IKT obrazovanja, izdavačke kuće Binary Logic. U potpunosti je usklađena sa novim nastavnim planom i programom, a koncipirana je tako da učenike upoznaje sa ključnim IKT pojmovima koje treba da savladaju u cilju sticanja informatičke pismenosti. Ova izuzetno uzbudljiva serija udžbenika usvaja inovativni pristup u savladavanju IKT veština!

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
 • Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
 • Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta i istog predmeta u drugim razredima.
 • Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
 • Postupno je objašnjen svaki korak postupka za primere operativnog sistema i softverskih aplikacija.
 • Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
 • Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
 • Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
 • Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
 • Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.

 

Gotove globalne planove i dnevne pripreme i Priručnik za nastavnika sa radnim listovima  preuzmite na portalu Data DIDAKTA.

Informatika i računarstvo 5, digitalni udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 5, digitalni udžbenik

Data Status

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786598

450 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo 6, digitalni udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 6, digitalni udžbenik

Danica Marković, Biljana Nedić

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786611

450 rsd

Dostupan

Informatika i računarstvo 7, digitalni udžbenik

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo 7, digitalni udžbenik

Biljana Nedić

UPUTSTVO za registraciju i aktivaciju

9788674786390

450 rsd

Dostupan

 • Nivo:
 • Informatika i računarstvo 5, udžbenik

  Informatika i računarstvo 5, udžbenik

 • Informatika i računarstvo 6, udžbenik

  Informatika i računarstvo 6, udžbenik

 • Informatika i računarstvo 8, udžbenik

  Informatika i računarstvo 8, udžbenik

 • Informatika i računarstvo 7, udžbenik

  Informatika i računarstvo 7, udžbenik