Kancelarijsko poslovanje

 • Sadrži primere iz poslovne prakse  svetski poznatih kompanija
 • Prati ga elektronski dodatak sa testovima, zadacima za vežbanje i primerima poslovnih situacija
 • Tekstovi preuzeti su sa sajta Radio-televizije Srbije čime se pored praktičnih veština stiču i znanja iz opšte kulture
Preuzmite katalog
Kancelarijsko poslovanje i korespondencija, udžbenik

Kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje i korespondencija, udžbenik

Vesna Ratkov i Anita Mladenović

Udžbenik za 1. razred ekonomske škole

9788674784020

890 rsd

Dostupan

Udžbenik je namenjen je učenicima 1. razreda ekonomske škole, koji se obrazuju za profile ekonomski tehničar, finansijski tehničar, carinski tehničar i finansijski administrator. Sadržaj udžbenika postavljen je nešto šire, kako bi odgovarao svim navedenim profilima, a programski sadržaji su organizovani u tematske celine u skladu sa brojem časova predviđenim Nastavnim planom i programom za pomenute obrazovne profile.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Kancelarija i uslovi rada u njoj prikazani su u skladu sa savremenim trendovima.
 • Sadržaji u vezi sa poslovnom korespondencijom ilustrovani su realnim primerima iz prakse.
 • Veštine komunicaranja sa poslovnim bontonom, obrađuju norme poslovnog ponašanja i različite oblike poslovne komunikacije, sa ciljem da se učenici osposobe za ostvarivanje stabilnih poslovnih odnosa i dugoročne poslovne saradnje.
 • Udžbenik sadrži i elektronski dodatak na kome se nalaze testovi za proveru znanja, zadaci za vežbanje tehnike slepog kucanja i audio zapisi za diktat, kao i primeri poslovnih situacija za koje učenici kreiraju poslovna pisma.
 • Udžbenik sadrži primere iz poslovne prakse  svetski poznatih kompanija.
 • Zahvaljujući elektronskom dodatku, obim udžbenika je značajno smanjen, a količina dodatnih vežbi, tekstova i zadataka, potrebnih za postizanje boljih rezultata, značajno je povećana.
 • Sastavni deo udžbenika je i poster sa prikazom rasporeda prstiju na tastaturi i sažetkom pravila tehnike slepog kucanja.
 • Brojni tekstovi preuzeti su sa sajta Radio-televizije Srbije čime se uporedo sa savladavanjem praktičnih veština podstiče i sticanje znanja iz opšte kulture.

 

 

Godišnji plan i dnevne pripreme za udžbenik Kancelarijsko poslovanje i korespondencija preuzmite na portalu Data Didakta.

 • Nivo: