Marketing

 • Gradivo prezentovano na pregledan i sistematičan način
 • Obiluje ulustracijama, zanimljivostima, tabelama i slikama
 • Sadrži raznovrsne problemske zadatke i studije slučaja
Preuzmite katalog
Marketing, udžbenik

Marketing

Marketing, udžbenik

Mirjana Gligorijević

Udžbenik za 4. razred ekonomske i trgovinske škole

9788674782217

920 rsd

Dostupan

Marketing je udžbenik koji na moderan način upoznaje učenike sa osnovnim pojmovima i tendencijama u marketingu. Namenjen je učenicima četvrtog razreda srednjih ekonomskih i trgovinskih škola.

 

KLJUČNE KARAKTERITIKE

 

 • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
 • Udžbenik je pisan jasanim, lako razumljivim stilom
 • Obiluje ulustracijama, zanimljivostima, tabelama i slikama
 • Sadrži raznovrsne problemske zadatke i studije slučaja
 • Dodatna objašnjenja, za učenike koji žele da saznaju više, data su u posebnim prozorima
 • Teoriju je uvek praćena primerima iz prakse
 • Ključne reči i nepoznati pojmovi su obeleženi i objašnjeni
 • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene
 • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
 • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja

Gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Marketing preuzmite na portalu Data Didakta.

 • Nivo: