Monetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Preuzmite katalog
Monetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Nikola Fabris

Udžbenik za 3. razred ekonomske škole

9788674782651

890 rsd

Dostupan

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Svetlana Popović, Vladimir Medan

udžbenik za 4. razred ekonomske škole

9788674783634

890 rsd

Dostupan

Udžbenici Monetarna ekonomija i bankarstvo namenjeni su učenicima trećeg i četvrtog razreda ekonomskih škola. Predmet analize udžbenika je sveukupnost finansijskog sistema. U knjigama se analiziraju i politike usmerene ka tom segmentu tržišta, kao i regulacija tržišta koju vrši centralna banka.

Preuzmite gotove planove i pripreme kao i druge nastavne materijale na Data Didakta portalu

  • Nivo: