Nouveau Pixel

La methode qui vous connecte avec l'espace francophone!

 • Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika
 • Tematski bogat sadržajima koji opisuju raznolikost zemalja francuskog govornog područja
 • Poseban akcenat na razvijanju veštine čitanja uz korelaciju sa drugim školskim predmetima
Preuzmite katalog
Nouveau Pixel 1, Udžbenik

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 1, Udžbenik

Catherine Favret

Udžbenik za 5. razred

9788674785218

1,090 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 1, Radna sveska

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 1, Radna sveska

Catherine Favret

Radna sveska za 5. razred

9788674785225

790 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 2, Udžbenik

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 2, Udžbenik

Sylvie Schmitt

Udžbenik za 6. razred, druga godina učenja i 5. razred, peta godina učenja

9788674785850

1,090 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 2, Radna sveska

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 2, Radna sveska

Stephanie Callet

Radna sveska za 6. rzared, druga godina učenja, i 5. razred, peta godina učenja

9788674785867

840 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 3, radna sveska

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 3, radna sveska

9788674786864

760 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 3, udžbenik

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 3, udžbenik

9788674786857

1,080 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 4, udžbenik

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 4, udžbenik

Udžbenik za 8. razred, četvrta god. učenja i 7. razred, sedma godina učenja

9788674786659

1,190 rsd

Dostupan

Nouveau Pixel 4, radna sveska

Nouveau Pixel

Nouveau Pixel 4, radna sveska

Radna sveska za 8. razred, četvrta god. učenja i 7. razred, sedma godina učenja

9788674786666

840 rsd

Dostupan

 

Nouveau Pixel je novo izdanje poznatog i u nastavi proverenog udžbenika Pixel. Namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole. U kreiranju novog izdanja autori su se rukovodili iskustvom i sugestijama nastavnika, te zadržali iste pedagoške i metodičke principe na kojima je udžbenik izvorno zasnovan, osvežili stranice novim ilustracijama i dizajnom, a unapredili digitalne komponente.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika, sa projektom u svakom modulu.
 • Knjiga gramatike sa dodatnim vežbama, kao dodatak udžbeniku.
 • Prošireni kulturni sadržaji.
 • Poseban akcenat stavljen je na veštinu čitanja i korelaciju sa drugim predmetima.
 • Interesantne teme u kojima je maksimalno iskorišćena raznolikost zemalja francuskog govornog područja.
 • Savremene ilustracije i moderniji izgled koji privlače pažnju učenika.
 • Po jedan video u svakom modulu.
 • Kontinuirana evaluacija sa sistematičnim pregledima gramatičkih celina.
 • Unapređena digitalna verzija udžbenika na USB memoriji za interaktivnu nastavu uz pomoć bele table ili projektora.
 • Internet stranica za učenike sa interaktivnim zadacima, karaoke pesmama i drugim zanimljivim sadržajima.
 • Raznovrsni zadaci gradirani po težini i mnoštvo materijala za vežbanje i obnavljanje
 • Usklađen sa novim nastavnim planom i programom
 • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština sa fokusom na komunikaciji
 • Gramatika i vokabular se uvode  postepeno u obimu koji je prilagođen drugom stranom jeziku

KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA 

 

 • Udžbenik sa DVD-ROMom
 • Radna sveska sa gramatikom
 • Gramatika uz radnu svesku
 • Priručnik za nastavnika sa CD-ROMom
 • Materijal za interaktivnu nastavu

 

 

Gotove planove i dnevne pripreme preuzmite na portalu Data DIDAKTA.

 • Nivo:
 • Nouveau Pixel 1, Udžbenik

  Nouveau Pixel 1, Udžbenik

 • Nouveau Pixel 3, Radna sveska

  Nouveau Pixel 3, Radna sveska

 • Nouveau Pixel 3, Udžbenik

  Nouveau Pixel 3, Udžbenik

 • Nouveau Pixel 2, Udžbenik

  Nouveau Pixel 2, Udžbenik

 • Nouveau Pixel 2, Radna sveska

  Nouveau Pixel 2, Radna sveska

 • Nouveau Pixel 4, udžbenik

  Nouveau Pixel 4, udžbenik