Osnovi ekonomije

  • Svaka lekcija sadrži teme za razmišljanje i dodatne sadržaje za radoznale đake
  • Obiluje primerima iz prakse
  • Kombinuju se makroekonomski i mikroekonomski pristupi ekonomskim pojavama
Preuzmite katalog
Osnovi ekonomije, udžbenik

Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije, udžbenik

Dušan Marković

Udžbenik za 4. razred ekonomske škole

9788674783405

920 rsd

Dostupan

Udžbenikom Osnovi ekonomije 4 učenici se na moderan način upoznaju sa osnovnim pojmovima i tendencijama u oblasti međunarodne ekonomije. Namenjen je učenicima četvrtog razreda ekonomske škole, obrazovni profil - ekonomski tehničar.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Pregledna i jasna struktura
  • Svaka lekcija sadrži teme za razmišljanje i dodatne sadržaje za radoznale đake
  • Obiluje primerima iz prakse
  • Sadrži veliki broj slika, grafikona i tabela, koje olakšavaju usvajanje gradiva
  • Kombinuju se makroekonomski i mikroekonomski pristupi ekonomskim pojavama
  • U potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom

 

Gotove nastavne planove i dnevne pripreme za udžbenik Osnovi ekonomije 4 preuzmite na portalu Data Didakta.

  • Nivo: