Preduzetništvo

Preduzetništvo

Preuzmite katalog
Preduzetništvo

Preduzetništvo

Preduzetništvo

Svetislav Paunović

Udžbenik za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674782682

850 rsd

Dostupan

Preduzetništvo

Preduzetništvo

Preduzetništvo

Svetislav Paunović

Udžbenik za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674782682

850 rsd

Dostupan

Udžbenik  Preduzetništvo obuhvata sadržaje koji su predviđeni planom i programom nastave iz predmeta preduzetništvo u srednjim stručnim školama u Srbiji. Učenicima treba da omogući da bolje shvate ciljeve i motive za pokretanje preduzetničkog biznisa i da im pomogne da definišu svoje preduzetničke ideje, da ih procene i pripreme se za praktičnu realizaciju.

 

Udžbenik je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešenjem broj 650-02-286/2012-06 od 6.2.2013. godine.

 

 

Planove i pripreme i druge nastavne materijale za udžbenik Preduzetništvo možete preuzeti ovde.

  • Nivo: