Principi ekonomije

 • Savremen grafički dizajn
 • Savremeni pristup pojašnjenju osnovnih pojmova
 • Jasan stil pisanja, lako razumljiv i prilagođen uzrastu
Preuzmite katalog
Principi ekonomije 1, Udžbenik

Principi ekonomije

Principi ekonomije 1, Udžbenik

Đorđe Mitrović, Biljana Pešalj

Udžbenik za 1. razred ekonomske škole

9788674782200

920 rsd

Dostupan

Principi ekonomije 2, Udžbenik

Principi ekonomije

Principi ekonomije 2, Udžbenik

Đorđe Mitrović

Udžbenik za 2. razred ekonomske škole

9788674783283

920 rsd

Dostupan

 

Udžbenici Principi ekonomije namenjeni su  pre svega učenicima srednjih ekonomskih škola koji se obrazuju za profil finansijskog administratora. Rađeni su po ugledu na najpoznatije inostrane udžbenike koji se bave materijom uvoda u ekonomiju. U prvoj godini učenici se upoznaju sa mikroekonomskim, a u drugoj sa makroekonomskim pitanjima.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Gradivo je prezentovano na pregledan i sistematičan način
 • Savremeni pristup objašnjavanju osnovnih pojmova
 • Savremeni grafički dizajn
 • Stil pisanja je jasan, lako razumljiv i prilagođen uzrastu
 • Osnovni pojmovi objašnjeni su primerima iz svakodnevnog života
 • Definicije i ključne rečenice su izvojene i naglašene
 • Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja i zadaci za proveru znanja
 • Na kraju svakog poglavlja nalazi se rezime obrađenih sadržaja

 

Preuzmite gotove planove i pripreme kao i sav propratni materijal ovde.

 • Nivo: