Računovodstvo

Preuzmite katalog
Računovodstvo 1, Udžbenik

Računovodstvo

Računovodstvo 1, Udžbenik

Danica Jović

Udžbenik za 1. razred ekonomske škole

9788674782668

990 rsd

Dostupan

Računovodstvo, zbirka zadataka za 1. razred ekonomske škole

Računovodstvo

Računovodstvo, zbirka zadataka za 1. razred ekonomske škole

Danica Jović, Jasmina Božić

9788674783146

490 rsd

Dostupan

Računovodstvo, udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Računovodstvo

Računovodstvo, udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Savka Vučković Milutinović, Danica Jović

Udžbenik za 4. razred ekonomske škole

9788674783276

990 rsd

Dostupan

 

Udžbenik Računovodstvo namenjen je učenicima srednjih ekonomskih škola koji se obrazuju za profil ekonomskog tehničara. Bez obzira na to, može se koristiti i u nastavi računovodstva za druge obrazovne profile. U prvom razredu udžbenik se bavi računovodsvom privrednih društava i preduzetnika. U četvrtom razredu izučava se knjigovodstvo trgovinskih privrednih društava i banaka, kao i računovodstvena analiza, planiranje, kontrola i revizija.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Stil pisanja je jasan, lako razumljiv i prilagođen uzrastu
 • Zbirka zadataka, koja sa udžbenikom za prvi razred čini logičku i metodološku celinu, je u potpunosti usaglašena sa udžbenikom.
 • Za ilustraciju nastavne materije u udžbeniku za prvi razred korišćeni su primeri poslovnih događaja koji su  nastali u samo jednom privrednom društvu.
 • Sadržaji udžbenika i zbirke su koncipirani tako da omoguće interaktivan rad i na časovima predavanja i na časovima vežbi, i podstaknu samostalan rad učenika kod kuće.
 • Sadržaji su primereni sposobnostima i predznanjima učenika
 • Nepoznate reči i novi pojmovi su jasno istaknuti i objašnjeni
 • Sadržaji udžbenika praćeni su brojnim primerima i funkcionalnim ilustracijama radi boljeg razumevanja i lakšeg usvajanja znanja. 
 • Udžbenik za 4. razred sadrži i dva korisna dodatka: kontni okvir za banke i kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike.
 • Sadržaji su predstavljeni pregledno što omogućava lako snalaženje
 • Sadrži raznovrsne primere koji su u funkciji boljeg razumevanja sadržaja
 • Pitanja i nalozi su povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, precizni i realno izvodljivi
 • U potpunosti usklađen sa nastavnim planom i programom

Preuzmite gotove planove i pripreme kao i sav propratni materijal ovde.

 • Nivo: