Statistika

Statistika

Preuzmite katalog
Statistika

Statistika

Statistika

Radmila Dragutinović-Mitrović

Udžbenik za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674782552

1,100 rsd

Dostupan

Statistika

Statistika

Statistika

Radmila Dragutinović Mitrović, Daliborka Đukić

Zbirka zadataka za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674783290

650 rsd

Dostupan

Statistika

Statistika

Statistika

Radmila Dragutinović-Mitrović

Udžbenik za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674782552

1,100 rsd

Dostupan

Statistika

Statistika

Statistika

Radmila Dragutinović Mitrović, Daliborka Đukić

Zbirka zadataka za 3. i 4. razred srednje stručne škole

9788674783290

650 rsd

Dostupan

Udžbenik Statistika namenjen je učenicima 3. i 4. razreda srednje ekonomske škole obrazovnih profila ekonomski tehničar, komercijalista, finansijski administrator, poslovni administrator i službenik osiguranja; pravno-birotehničke škole obrazovnog profila pravni tehničar; turističko-ugostiteljske škole obrazovnog profila turistički tehničar.

 

Sadržaj udžbenika odgovara nastavnom planu i programu i fondu časova najobimnijeg obrazovnog profila ekonomski tehničar i jedinog koji ovaj predmet izučava i u 3. i u 4. razredu. Udžbenik se sastoji iz dva dela: Osnovi opšte statistike i Osnovi poslovne statistike.

Planove i dnevne pripreme kao i druge nastavne materijale možete preuzeti ovde.

  • Nivo: