To the Top PLUS

Never stop 'till you reach TO THE TOP!

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom
 • Jasna struktura i sadržaji u skladu sa interesovanjima učenika
 • Dizajniran da osnaži samostalnost u učenju

 

Preuzmite katalog
To the Top PLUS 1, udžbenik

To the Top PLUS

To the Top PLUS 1, udžbenik

H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni

Udžbenik za 5. razred

9788674785171

1,090 rsd

Dostupan

To the Top PLUS 1, radna sveska

To the Top PLUS

To the Top PLUS 1, radna sveska

H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

Radna sveska za 5. razred

9788674785188

750 rsd

Dostupan

To the Top PLUS 2, udžbenik

To the Top PLUS

To the Top PLUS 2, udžbenik

H.Q.Mitchell Marileni Malkogianni

Udžbenik za 6. razred

9788674785805

1,090 rsd

Dostupan

To the Top PLUS 2, radna sveska

To the Top PLUS

To the Top PLUS 2, radna sveska

H.Q.Mitchell Marileni Malkogianni

Radna sveska za 6. razred

9788674785812

750 rsd

Dostupan

To the Top PLUS 3, udžbenik

To the Top PLUS

To the Top PLUS 3, udžbenik

Udžbenik za 7. razred osnovne škole

9788674786772

1,090 rsd

Dostupan

To the Top PLUS 3, radna sveska

To the Top PLUS

To the Top PLUS 3, radna sveska

Radna sveska za 7. razred

9788674786789

750 rsd

Dostupan

To the Top 4, udžbenik NOVO!

To the Top PLUS

To the Top 4, udžbenik NOVO!

9788674787304

1,090 rsd

Dostupan

To the Top 4, radna sveska NOVO!

To the Top PLUS

To the Top 4, radna sveska NOVO!

9788674787311

750 rsd

Dostupan

 

To the Top PLUS je novo izdanje popularne serije udžbenika za starije razrede To the Top.  Raznovrsni sadržaji, primereni uzrastu i mnoštvo vežbanja koja se postupno i logički nadovezuju, omogućavaju razvijanje ne samo jezičkih veština potrebnih za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku, već i opšteobrazovnih znanja.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE 

 

 • U potpunosti usaglašen sa novim nastavnim planom i programom za 5. i 6. razred
 • Svaki modul u radnoj svesci završava se projektom
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim situacijama
 • Integrisani pristup razvoju jezičkih veština
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara
 • Gramatika je predstavljena i vežba se u kontekstu
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka
 • „Korak-po-korak“ pristup veštini pisanja
 • Aktivnosti koje podstiču kritičko razmišljanje i personalizaciju
 • Praktični saveti za podsticanje samostalnosti u učenju
 • Stranice za proveru znanja u svakoj nastavnoj jedinici
 • Jasan pregled gramatičkih struktura na kraju udžbenika
 • Culture Pages za upoznavanje sa kulturom zemalja engleskog govornog područja
 • Prevedena lista reči na kraju udžbenika
 • Video-materijali sa radnim listovima i digitalna lista reči na CD-ROMu za interaktivnu nastavu

 

     Globalne planove, dnevne pripreme i druge nastavne materijale za udžbenike To the Top Plus možete preuzeti na portalu Data Didakta.

 • Nivo:
 • To the Top PLUS 1, radna sveska

  To the Top PLUS 1, radna sveska

 • To the Top PLUS 1, udžbenik

  To the Top PLUS 1, udžbenik

 • To the Top PLUS 2, udžbenik

  To the Top PLUS 2, udžbenik

 • To the Top PLUS 3, udžbenik

  To the Top PLUS 3, udžbenik