Traveller

 • Savremen, pregledan, jasne strukture
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim situacijama
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka i vežbanja
Preuzmite katalog
Traveller, Pre-intermediate, udžbenik

Traveller

Traveller, Pre-intermediate, udžbenik

Udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604435814

1,350 rsd

Dostupan

Traveller, Pre-intermediate, radna sveska

Traveller

Traveller, Pre-intermediate, radna sveska

MM Publications

Radna sveska za 1. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604435821

650 rsd

Dostupan

Traveller, Intermediate, udžbenik

Traveller

Traveller, Intermediate, udžbenik

Udžbenik za 2. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604435890

1,350 rsd

Dostupan

Traveller, Intermediate, radna sveska

Traveller

Traveller, Intermediate, radna sveska

Radna sveska za 2. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604435906

650 rsd

Dostupan

Traveller B1+, udžbenik

Traveller

Traveller B1+, udžbenik

MM Publications

Udžbenika za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604436071

1,350 rsd

Dostupan

Traveller B1+, radna sveska

Traveller

Traveller B1+, radna sveska

MM Publications

Radna sveska za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604436088

650 rsd

Dostupan

Traveller B1+, udžbenik

Traveller

Traveller B1+, udžbenik

MM Publications

Udžbenika za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604436071

1,350 rsd

Dostupan

Traveller B2, udžbenik

Traveller

Traveller B2, udžbenik

MM Publications

Udžbenik za 4. razred gimnazije

9789604436149

1,350 rsd

Dostupan

Traveller B1+, radna sveska

Traveller

Traveller B1+, radna sveska

MM Publications

Radna sveska za 3. i 4. razred gimnazije i srednje stručne škole

9789604436088

650 rsd

Dostupan

Traveller B2, radna sveska

Traveller

Traveller B2, radna sveska

Radna sveska za 4. razred gimnazije

9789604436156

650 rsd

Dostupan

 

Udžbenički komplet Traveller namenjen je učenicima srednjih škola koji engleski jezik uče od prvog razreda osnovne škole. Čini ga sveobuhvatan i opsežan set materijala s jasnim ciljevima i nastavnim planom i programom koji podržava interesovanja i uzrast učenika. Jedinstven je po svojoj koncepciji koja obuhvata različite aktivnosti i ima u fokusu savladavanje svih jezičkih veština. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim situacijama u odeljenju.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština
 • Savremene teme sa multikulturalnim i CLIL informacijama
 • Živopisni dijalozi o realnim životnim situacijama
 • Redovno obnavljanje i utvrđivanje gradiva
 • Grammar reference na kraju udžbenika
 • „Korak-po-korak“ pristup pisanju
 • Aktivnosti podstiču kritičko razmišljanje i personalizaciju
 • Sistematski razvoj veština čitanja i slušanja
 • Mnoštvo komunikativnih zadataka i vežbi
 • Praktičnim savetima podstiče se samostalnost u učenju
 • Culture Pages za upoznavanje sa kulturom zemalja engleskog govornog područja
 • Poseban naglasak na razvoju vokabulara
 • Gramatika je predstavljena i vežba se u kontekstu
 • Zanimljive pesme

 

 KOMPONENTE NASTAVNOG KOMPLETA

 

 • Udžbenik
 • Radna sveska sa audio CD-om
 • Priručnik za nastavnika
 • Teacher's Resource CD
 • Radna sveska sa rešenjima (za nastavnike)
 • Audio CD
 • Materijal za interaktivnu nastavu
 • Gramatika

 

Gotove planove i dnevne pripreme kao i sav propratni materijal preuzmite na portalu Data Didakta.

 • Nivo: