Akreditovani seminari

Udruženje Data Didakta već dugi niz godina organizuje akreditovane seminare za nastavnike stranih jezika i opšteobrazovnih predmeta. Na ovom mestu ćete pronaći spisak trenutno aktuelnih seminara.

SVI STRANI JEZICI: Od učionice do pričaonice - kontekstualno usvajanje stranog jezika

Detaljnije

ENGLESKI JEZIK: English in Action

Detaljnije

NEMAČKI JEZIK: Rückwärtsplanung – put od cilja i ishoda do vežbi i zadataka

Detaljnije

ENGLESKI JEZIK: Together Everyone Achieves More - TEAM

Detaljnije

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: Uspešno upravljanje odeljenjem

Detaljnije